Rummelighed og respekt for forskellighed

Quality matters

Leder du efter snustobak i god kvalitet, er Ministry of Snus det helt rigtige sted. Hos Ministry of Snus skabes autentiske, nytænkende løsninger til folket. De ønsker at nytænke nydelsesprodukter, og måden at skabe dem på. Helt enkelt, helt simpelt ? uden overflødige detaljer og forstyrrelser.

Innovation og kvalitet er bærende søjler for deres platform, og snus og tyggetobak er en indgående del af deres DNA. Når Ministry of Snus udvikler og finjusterer deres produkter, afviges aldrig fra den kompromisløse tilgang, som gennemsyrer hele deres ministerium.

Principprogram og visioner

Drevet af folkets opinion, faglig nysgerrighed samt traditionsrig stolthed skaber de livsstilsprodukter til den frie bevidste forbruger, og med afsæt i deres kerneprincipper og mærkesager, vil de fremtidssikre dine nydelsesprodukter og danne grundlag for retten til et frit valg.

snustobak

Deres dagsorden er simpel – de kæmper for en fremtid hvor retten til det frie valg bevares!

Demokratisk platform

Med udgangspunkt i dyb professionalisme, kvalitetssans og en produktbaseret kulturarv, skaber de snus og tyggetobak. Ministry of Snus lytter til forbrugerens forslag og ønsker – og herfra skabes produkter, med afsæt i deres kerneværdier.
De tror på, at en flad struktur sikrer transparens, enkelhed og rum til kreativt samarbejde i hele ministeriets virke. Deres mission, vision og mærkesager sætter hver dag retningen for, hvad de gør, hvor de skal hen og hvad de tror på.

Folkets røst

Ministry of Snus kæmper for valgfrihed til folket. Alle udspil og tiltag tager udgangspunkt i folkets røst. Derfor har de nedsat et ekspertpanel bestående af voksne, bevidste mennesker som dig og mig. Mennesker med ønsket om og modet til at leve sit eget liv. De sikrer, at de altid når til tops, så de kan fremtidssikre dine livsstils- og nydelsesprodukter ? herunder snus.

Et kontinuerligt samarbejde mellem dem som ministerium, og folket er en forudsætning for succes. Folket er deres vigtigste parlamentariske grundlag og skal altid føle sig set og hørt.

Udgivet af: Esben

Share This Post On